SAL7368, Act: R°184.2 (394 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°184.2  
Act
Date: 1475-01-21

Transcription

2019-07-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse gewesen [vacat] tusschen/
jorise van stapele ter eender sijden en(de) de weduwe wout(er)s streecman/
ter ande(re) geregistreert staen(de) heeft de selve jor(ijs) op hede(n) inder/
vierschare(n) als ten daige van rechte tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien dienen(de)/
gelijc alst blijct bij onsen reg(ist)re decembr(is) xxiiii lestled(en) sijne(n) eedt/
lijflic inder vierschare(n) gedaen dat hij ten ocsuyne van sijne(n) scepen(en)/
brieve deughdelic bove(n) alle ontfanc in gebreke es van vivenvijftich/
rinsche gul(den) te xx st(uvers) tstuc sond(er) de coste(n) inder saken geloepe(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer