SAL7368, Act: R°187.3-V°187.1 (403 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°187.3-V°187.1  
Act
Date: 1475-01-25

Transcription

2019-07-24 by Mi-Je Van Gils
Aengehoort jouff(rouwe) adilen weduwe lanceloets wijlen le begghe die/
meynde dat de lijftocht begrepen in vii scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
spreken(de) de vi dair af ten live van lanceloete en(de) van hue(r) ende/
den vii ten live van he(re)n henricke le begge en(de) van hue(r) dair/
inne zij huer heffen heeft huer toebehoirde en(de) sculdich wa(r)e te/
volgen ter eender sijde(n) arnold(us) kyp een vand(en) executeure(n) vande(n)/
testa(men)[te] des vors(creven) lanceloets dair tegen geroepen den vors(creven) he(re)n henr(icke)/
en(de) diericken sone bauduins le begge Aldair de vors(creven) arnoldus/
seide dat hij bereit wa(r)e de brieve te doen volgen den ghene(n) dien/
die toebehoorde(n) en(de) de vors(creven) dieric sustine(re)nde dat dbeslicht van/
desen behoi(re)n soude voer den officiael uut saken vanden testa(men)[te]/
dair tege(n) de vors(creven) weduwe dede segge(n) dat zij meynde dat huer/
naeder stat recht die brieve wordde(n) soude(n) en(de) dair af waer zij
//
bereit rechts te pleghen Es biden raide vand(er) stat geappointeert/
dat de vors(creven) arnold(us) de vors(creven) brieve bringe(n) sal onder de wet vand(er)/
stat totten rechte en(de) dat gedaen sal de stat mette(n) voirscr(even)/
officiael doen spreken om p(ar)tien mynlic te v(er)lijke(n) oft in gebreke/
van dien de sake gehandelt te wordde(n) voir tgerichte dair dat/
behoi(re)n sal Act(um) in pleno (con)silio ja(nuar)[ii] xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer