SAL7368, Act: R°188.2 (406 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°188.2  
Act
Date: 1475-01-26

Transcription

2019-07-30 by Mi-Je Van Gils
Want (christ)iaen van woelmont als geleit nae des(er) stat recht voer/
hem selven ende als p(ro)cur(eur) jans van rode mans en(de) momboirs jouffr(ouwe)/
ka(tlij)[ne(n)] van woelmont zijns wijfs susters desselfs (christ)iaens voe(r) seke(re)/
wettige (con)tracte(n) en(de) scepen(en) brieve van loven(en) van vijftich rinsche g(ulden)/
eens tot allen den goede(n) have en(de) erve jouffr(ouwe) adelissien van/
charnie(re)s weduwe wilen claes van woelmont hem oft tybaute/
steenweechs in sijne(n) name mett(er) stat brieve(n) gescr(even) aenden/
meye(r) van gemblours hadde doen leve(re)n alle deselve goede/
en(de) dach van rechte op hede(n) hadde doen beteyken(en) alhier te/
loven(en) te (com)pare(re)n de vors(creven) jouffr(ouwe) adelissie oft sij tege(n) de vors(creven)/
leve(ri)nge en(de) brieve yet hadde wille(n) allige(re)n Tot welke(n) daige/
de selve weduwe noch nyema(n)t voir hue(r) ge(com)pareert en is/
den vors(creven) janne van rode als p(ro)cur(eur) h(ier) inne behoirlic met/
p(ro)curacien der stat van bruess(el) bide(n) vors(creven) (christ)iane gemechticht/
trecht voirt versueken(de) soe hebben de scepen(en) van loeven(en) ter/
maniss(en) smeyers na dat zij de(n) vors(creven) tybaute de(n) bode hier op/
gehoort hebbe(n) die geclairt heeft op sijne(n) eed dexploit en(de)/
dachdoen vors(creven) behoirlic gesciet te sijne gewijst voir een/
vo(n)nisse datme(n) den vors(creven) geleidde(n) vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n)/
sal inde macht van sijne(n) beleide zoe verre dat noch voir/
scepen(en) come(n) es P(rese)ntib(us) scabinis in scampno ja(nuar)[ii] xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer