SAL7368, Act: R°190.2 (411 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°190.2  
Act
Date: 1475-01-28

Transcription

2019-08-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) want henric egnoy die bij machte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) overlang gemaict ende gepasseert na de hoghe heerlich(eit)/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen en(de) den rechte zijnre stat van loeven(en)/
houdt en(de) besitten(de) is acht ghelte(n) hoppe(n) erflic opde bruwerie/
met huysen hoven ketelen cuypen en(de) allen ande(re)n toebehoorten/
wout(er)s loist geleg(en) tsint jansgheest met scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) over lang gepasseert op in dond(er)daige lestlede(n) hadde/
doen bescrive(n) den vors(creven) wout(ere)n hande te lichte(n) vand(en) voirscr(even)/
goede(n) oft dat hij op in dond(er)daige lestlede(n) voirs(creven) te loeven(en)/
comen wa(r)e rechts plegen dair hij niet comen en is Soe dat/
de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers yerst gehoort den vors(creven)/
meye(r) in p(er)soene en(de) inde banc dexploit yerst volcomelic/
gedaen te sijne datme(n) den vors(creven) henr(icke) van des vors(creven) es/
houde(n) soude inde macht van sijnre leve(ri)nge(n) alsoe v(er)re/
alst dat noch voir scepen(en) come(n) was cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dempt(is)/
lye(ming)[en] langrode ja(nuar)[ii] xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer