SAL7368, Act: R°198.4-V°198.1 (426 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°198.4-V°198.1  
Act
Date: 1475-02-10

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan oliviers inden name en(de) van weghen g(er)truyde(n) van thiene(n) zijns/
wijfs absent sijnde die hij hier inne gelooft heeft te vervanghen in/
deen zijde en(de) jan van rest voir hem en(de) lijsbetten zijn wijf insgelix/
afhendich sijnde die hij oic hier inne gelooft heeft te vervanghen in/
dande(re) in p(rese)ncia hebben belieft georlooft en(de) ge(con)senteert niet tegenstaen(de)/
e(n)nig(en) verbode oft restrictien gesciet sijnde inden huwelic tusschen/
janne van rest den jonghen des vors(creven) jans sone van rest wettich/
sone en(de) lijsbetten oliviers sijne(n) wettig(en) wive docht(er) des voirs(creven)/
jans oliviers Noch oic e(n)nigen (con)dicien gepasseert voir scepen(en)/
van loven(e) ter tijt vand(en) voirs(creven) huwelike geleecht in een dooze/
met seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e) inhouden(de) zeke(re) rinte opde(n)/
voirs(creven) huwelic gegeve(n) van weghen jans van rest van vier/
rijd(ers) erfrinte(n) vand(er) dat(um) ap(ri)lis xxii a(nn)[o] lv lvi op henr(icke) en(de) willem(me)
//
vander beken tsinte m(er)tenstielt en(de) goirde jans van sinte marien/
tielt ende eene(n) rijder lijftochte(n) vallen(de) viii daige in nove(m)bri/
op janne cottens ende claese sijne(n) brued(er) janne dierix ende/
wout(ere)n reyns It(em) van weghen jans oliviers voirs(creven) vive r(ijns) g(ulden)/
xi st(uvers) en(de) viii mite(n) erflic vand(er) daet xiiii[c] lxxi octobr(is) xxi/
op lodewijken de mu(n)te(re) scrijnmake(r) henr(icke) de mu(n)te(re) den vader/
henricke de mu(n)te(re) de(n) sone lodewijke vand(en) steene janne/
amelrix inden papegay ende arnd de mu(n)te(re) scrij(n)makere/
Op welke dooze gescrev(en) steet joh(ann)es vand(er) rest joh(ann)es/
vand(er) rest iu(n)ior eius filius joh(ann)es oliviers carnifex videat(ur)/
(con)dicio int(us) posita dat de vors(creven) jan van rest de jonghe/
en(de) sijn wijf die brieve te henweert trecken nemen ende/
behouden selen moigen om hem dair mede te behulpen en(de)/
hue(r) ambacht dair mede te doene nae hue(re)r geliefte(n) Met/
(con)dicien oft sij tsamen gheen oir en gecrege(n) dat dan de lestleven(de)/
van hen de vors(creven) rinte tsijnre tocht behoude(n) sal ende nae/
daflivich(eit) van hen selen die selve renten oft die weerde/
d(air) af gaen dair die nae den lantrechte sculdich selen zijn/
te gane dats elc ter sijden dair die af comen zijn roelofs/
berghe febr(uarii) x
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer