SAL7368, Act: R°199.3-V°199.1 (428 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°199.3-V°199.1  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-09-11 by Mi-Je Van Gils
It(em) goird van kessele heeft genomen en(de) bekint genome(n) te hebben/
van henricke van kessele zijnen vader die woeni(n)ge geheel gelic/
die gelegen is te kessele metten huysen hove(n) alle(n) zijne(n) bog(ar)den/
beemde(n) en(de) eeusselen die de vors(creven) henric liggen(de) heeft te kessele Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van kersmisse lestlede(n) alsoe lange/
als de vors(creven) vader leven sal elx jairs dae(re)nbinne(n) om ende/
voe(r) derthien en(de) eene(n) halve(n) hollan(sche) gul(den) te xvi st(uvers) tstuc de(n) stuv(er)/
te drie pl(a)c(ken) alle ja(r)e sinte m(er)tensmisse te betale(n) en(de) ind(er) stat wissel/
van loven(e) te leve(re)n Met (con)dicien dat de vad(er) int vors(creven) huys en(de)/
hof sal behoude(n) tcleyn camerken tegen die strate en(de) den solde(r)/
bove(n) de grote came(r) tsijne(n) verdoene des sal de vad(er) de huysi(n)ge/
houden van wande en(de) van dake in goeden state It(em) selen de
//
vader ende de sone hebben half ende half alle dappele die/
jairlix wassen zelen inden bogart aen tvors(creven) huys geleg(en)/
en(de) achter de persse onder den berch ende alle dande(r) dappele/
in dander bogarde wassen(de) selen toebehoe(re)n den vader alleene/
en(de) alle de peeren van allen den bogarde(n) sal de vorscr(even)/
gord alleene hebben en(de) de noote half en(de) half It(em) sal de vors(creven)/
gord de goede wel ende loflic bevreede(n) en(de) dair toe nemen/
opde selve goede alle thout dat dair valle(n) sal te truncke(n)/
ten behoirlike(n) tide It(em) uutgesceide(n) die wijng(ar)tstake(n) die sele(n)/
den vader alleene toebehoe(re)n It(em) sal de vors(creven) goird hebben/
alle(n) den afval van houte van staken des sal de vors(creven) vader gelic/
den sone die orboe(re)n om hen te warmen It(em) sal de vader sonder/
begrijp moig(en) genyete(n) aen die pee(re)n vors(creven) tot dat zij gesoldert/
selen sijn sond(er) argelist Ende alse de vors(creven) vader bijde(n) wille/
gods aflivich wordde(n) sal sal nochtan de vors(creven) gord dat jair/
behoude(n) allet des vors(creven) steet cor(am) lye(ming)[en] vos febr(uarii) xi
ContributorsHadewijch Masure , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer