SAL7368, Act: R°203.3-V°203.1 (440 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°203.3-V°203.1  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan tsgreve(n) en(de) tielman zijn behuwede sone woenen(de) beide te/
hasselt die onlanx hier inder stat uut versueke jacops van halst/
die hem seecht erfgename te wesen van janne wijlen lynt(er)man zijne(n)/
oom ende gelooft hadden op heden en(de) bij gestaefden eede gesworen/
jegen den vors(creven) jacoppe te rechte te comen uut optichte(n) die de selve/
jacop opde stat van hasselt en(de) alsoe voort op hen meyndt te/
hebben van verletter lijfpen(sien) die hij meynde dat hem die stat sculd(ich)/
was Hebben hen op heden voe(r) der noenen ind(er) vierschare(n) openbairlic/
jegen den vors(creven) jacoppe te rechte gep(rese)nteert die voir oogen niet en/
qua(m) noch yemand van zijnen weghen en (com)pareerde desgelix hebben
//
zij hen oic gep(rese)nteert jeghen den selven jacoppe dese(n) voer/
noene inder raidcame(re)n voir meldert borg(er)meest(er) en(de)/
go(defri)[do] hanck(ar)t substituto ac aliis de (con)silio dair hij niet/
en quam noch en compareerde oft ande(re) van zijne(n) weg(en)/
cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dempt(is) langr(ode) heykens vide(licet) roelants/
roelofs heykens berghe vos febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer