SAL7368, Act: R°204.1 (443 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°204.1  
Act
Date: 1475-02-17

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen doen cond en(de) te wete(n) dat op heden datum/
van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone joh(ann)es daneels/
ende heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie ende/
auctoriteit gegeven meester janne lobbe secretar(is) der stat van/
loven(e) henric(um) hanckart joh(ann)em vasont en(de) gerard(um) doeghens [en(de) will(emme) vand(er) voirt] aut/
om inde banc van haecht te eysscen en(de) te v(er)volgen alsulk(er) hoot/
vo(n)nisse alse hij aldair hangen(de) heeft tegen henr(icke) van haecht in/
meliori for(ma) et g(e)n(er)alit(er) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo febr(uarii) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer