SAL7368, Act: R°222.3 (477 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°222.3  
Act
Date: 1475-03-02

Transcription

2021-04-09 by helga peeters
It(em) de wed(uwe) augustijns wile(n) va(n) dormale heeft he(re)n daneele vand(en)/
rivie(re)n ridde(r) dach van thoene(n) gekint inde(n) ged sake(n) va(n) gedinge/
tussche(n) hen voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) hangen(de) om te/
diene(n) op en dijssend(age) naestcomen(de) te mistijde cor(am) scab(inis) in sca(m)p(no)/
m(ar)cii s(ecund)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer