SAL7368, Act: R°268.1 (576 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°268.1  
Act
Date: 1475-04-08

Transcription

2021-11-13 by helga peeters
It(em) jan de me van laetwijc poirte(r) dien de meye(r) van couroit/
dach van rechte gedaen hadde overmits keure(n) en(de) broeken die hij/
den vors(creven) poirte(r) eysscen(de) was dair af de selve poirte(r) brieve van/
versueke ter (con)trarien verworven hebben aen de wet aldair datme(n)/
op he(m) manen noch wijsen en soude dach van rechte hadde op in/
dond(er)daige lestled(en) die op dien tijt niet en deden heeft hem op/
heden te rechte doen p(rese)nteren cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dempto heykens/
ap(ri)lis viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer