SAL7368, Act: R°27.3 (47 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°27.3  
Act
Date: 1474-07-16

Transcription

2018-11-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) al eest dat de voirs(creven) goede gelic voe(r) gewae(re)ndeert sijn op/
xxiiii stuv(er)s dair van outs uut gaen(de) soe es nochtan vorweerde/
ende tussce(n) p(ar)tien besprok(en) wairt dat dair meer uut ginghe bove(n)/
drie oft vier stuvers oft de weerde dair af erflic dat dat den/
coep(er)e goetgedaen soude wordde(n) den d(enier) te xviii Ende oft dair/
myn uut ginghe bove(n) de weerde van drie oft vier stuvers/
erflic dat dat den v(er)coep(er)e opgeleecht soude wordde(n) oic elken/
pe(n)ninc van dien te xviii en(de) dair mede souden p(ar)tien in dien/
gestaen der vors(creven) warantscap niet tegenstaen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer