SAL7368, Act: R°42.2 (70 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°42.2  
Act
Date: 1474-08-04

Transcription

2018-12-02 by Mi-Je Van Gils
Item henr(ic) drabbe potmake(r) heeft geloeft ka(tlij)[ne(n)] w(er)di(n)ne/
jacops drabbe zijnder zwegeringe(n) dat hij bynne(n) drie/
maende(n) naestcomen(de) huer scadeloes en(de) co(m)merloes losse(n) ende/
leve(re)n sal in hue(re)n hande(n) alsulke(n) (½) dossine cussen(en) ende/
een ranssche alse zij he(m) tande(re)n tijde(n) geleent heeft alsoe/
dat zijs te vrede(n) zijn Ende oft h(ier) inne gebreck viele/
soe heeft geloeft anneke(n) docht(er) jacops edelinx eve(n)v(er)re/
zij mette(n) selve(n) henr(icke) te huwelike hie(re)nbynne(n) treet dat/
zij dan in dien gevalle dat selve doen sal cor(am) oud(erogge)/
burg(imagistr)[o] aug(usti) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer