SAL7368, Akte: R°48.2 (78 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°48.2  
Act
Datum: 1474-07-28

Transcriptie

2018-12-14 door Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raed d(er) stad van loeven(en) saluyt/
doen cond dat opden dach van heden voe(r) ons come(n) zijn in/
p(ro)pre(n) p(er)sone(n) hee(re)n everart ts(er)claes [vr(ouwe)] m(ar)griete vand(er) borch zijne/
medegesellinne jan hinckart vr(ouwe) katlijne vand(er) borch/
zijne medegesellinne suste(r) der voirs(creven) vr(ouwe) m(ar)grieten augustijn/
vanden borchove(n) ridde(re)n vr(ouwe) (christ)ine vand(er) borch zijne mede/
gesellinne suste(r) der voirs(creven) gesuste(re)n jouffr(ouwe) joha(n)ne vander/
borch wed(uwe) jans wile(n) vanden heetvelde oic suste(r) d(er) voirs(creven)/
gesuste(re)n ende jouffr(ouwe) marie vand(er) borch insgel(ijcx) suste(r) d(er) voirs(creven)/
gesuste(re)n Ende hebben geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(ra)c(ie) en(de) auct(oriteit) gegeve(n) ja(n)ne de beye(re) clase sijne(n) sone m(eester) arde/
brau geh(eten) vander straten hubr(echte) zijne(n) sone m(eester) giel(ise) vanden/
eynde arnde vand(er) gheten ende willem(me) van lele aut/
alle en(de) yeg(ewelke) hue(r) saken questien en(de) geschillen die zij/
alsnu uutstaen(de) hebben oft namaels hebben selen moege(n) voe(r)/
wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn mach Uut/
saken vanden versterffenissen alsoe wel va(n) lijftochten als ande(re)/
als hen oft e(n)nigen van hen van en(de) nae der doot vrouwe/
katlijne(n) wilen van quaderebbe weduwe hee(re)n symoens wile(n)/
pynnoc verstorve(n) ende aencome(n) zijn de selve rinte(n) ende/
p(ro)ffiten te mane(n) teysschen op te bue(re)n ende tontfangen (et)c(etera)/
In mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo julii xxvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer