SAL7368, Akte: R°56.7-V°56.1 (103 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°56.7-V°56.1  
Act
Datum: 1474-08-26

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
It(em) henrick van breetzijp heeft gekint dat hij met scepen(en) br(ieven)/
dair op gemaect [vacat] sculdich es h(er) jan va(n)
//
langrode van eene(n) p(er)de sesse r(ijns) guld(en) bege(re)nde de voirs(creven) h(er)/
jan d(air)af betalinghe oft dair voe(r) gehoude(n) worde Ende de selve/
henr(ick) seyde ende meynde want zijn wagen(en) en(de) p(er)de ware(n) inder/
reysen dat hij niet gehouden en soude werden mair geloefde/
alle allegacie(n) afgedae(n) de voirscr(even) vi r(ijns) guld(en) te betalen/
half tsinte m(er)tensmesse en(de) half te kersmesse beyde naestcomen(de)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] In pleno cons(ilio) aug(usti) xxvi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer