SAL7368, Akte: R°61.5-V°61.1 (115 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°61.5-V°61.1  
Act
Datum: 1474-09-05

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat m(ijn) vrouwe de p(ri)orinne en(de)/
tconve(n)t des godshuys vander banck bij loven(en) mette(n) mo(m)boe(re)n vand(en)/
selve(n) godshuyse en(de) met consente vande(n) borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende/
rade der stat va(n) loven(en) voirs(creven) hebbe(n) geconst(itueert) gesedt volcome(n)/
macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) meest(er) janne lobbe secretar(is)/
d(er) stad van loven(en) meest(er) goirde roelants meest(er) arnde vand(er) strate(n)
//
geheeten brau hubertu(m) zijne(n) sone janne de(n) beye(re) clause zijne(n) sone/
meest(er) gielijse vanden ynde joh(ann)ese van huesde(n) joese de/
becke(re) thomase crabbe jacoppe van kielsdonck janne van/
cuggenbosch pete(re)n de voecht willem(me) de coninck en(de) henr(icke)/
yden aut alt(er)i Alle ende yegewelke des voirs(creven) godshuys saken/
questien en(de) geschille(n) in meliori forma ac ampliori cu(m) p(otes)tate/
tali q(uod) dicti judocus becke(re) et thomas crabbe pot(erunt) aut alt(er) pot(erit)/
substitue(re) unu(m) vel plu(r)es salvo iusto calculo septembr(is) v[a]
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer