SAL7368, Akte: R°62.1-V°62.1 (117 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°62.1-V°62.1  
Act
Datum: 1474-09-04

Transcriptie

2018-12-26 door Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat lodewijc wynants van breda woenen(de)/
te grymberghe [ende gertruyd sijn weerdynne] in p(rese)ncia hebbe(n) genomen en(de) bekind dat sij genome(n)/
hebbe(n) van reyne(re)n van wijtfliet woenen(de) te loven(en) de goede des/
selfs reyners h(ier) nae bescreven geleg(en) inde p(ro)chie van grymberg(en)/
voirs(creven) te weten yerst elf en(de) een half boender wynnens lants/
luttel myn oft meer geleg(en) opt priesterlinde velt en(de) opte lange/
haghe alsoe neder comen(de) tot bider tanghen toe van w ende/
noch eene beemt houden(de) zesse dachwand luttel myn oft meer/
geleg(en) in grymberg(er)broec Te houden te hebben te wynnen en(de)/
te gebruycken van halfmerte naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n lang v(er)volgen(de) elcs jairs dae(re)nbinne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande/
om en(de) voe(r) vie(re)ntwintich sacken corens rox der maten van/
grymberghen goet en(de) payabel wel bereet met wa(n)ne ende/
vloegelen jairlijcx sint andries misse apostels verschinen(de) ende/
te kersmisse dair naest volgen(de) oft ombegrepen tons(er) liever vr(o)uwe(n)/
daige purificacio volbetailt te sijne en(de) te mechelen te leve(re)n/
in tween pe(n)ningen nae den besten sonder des voirs(creven) reyners/
cost oft last Ende den voirs(creven) beemt elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de)/
voe(r) sesse guld(en) pet(er)s te xix st(uvers) tstuc sinte m(er)tensmisse inden winter/
te betale(n) den vors(creven) reyne(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerde(n) dat de/
vors(creven) wynne(n) alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde gelden en(de) betalen/
sele(n) den rintmeest(er) mijns jonch(e)r(e)n [des greven] van nassouwen xxvi virtelen/
tarwen der vors(creven) maten van grymbergen alsoe men gewoenlic/
es mijns vors(creven) jonch(e)r(e)n pacht tarwe te betalen sond(er) cost oft last/
des vors(creven) reyners ende dair voe(r) sal hen de selve reyne(r) af/
cortten in sijnd(er) [hue(re)r] betaling(en) en(de) in myndernissen van zijne(n) [hue(re)r] pachte/
xxvi virtelen rogs der maten vors(creven) It(em) es voirt vorweerde/
dat de vors(creven) wynne(n) jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde des vors(creven)/
reyners wettige gesellinne gelden en(de) betalen [te loven(en) leveren] sele(n) twee steen vlas/
It(em) noch es vorweerde en(de) ondersproken dat de vors(creven) wynne(n)/
tvoirg(eruert) wynnende land laten sele(n) tsijne(n) [thue(re)n] afsceiden gelijc sijt aen/
veerden sele(n) te weten de vier en(de) een half boende(re)n met roggen
//
oft tarwen stoppelen Item de drie boender met somer stoppelen/
It(em) ende dander vier boender brake(n) met drie voren en(de)/
een half boender vanden vie(re)n loflijc gemest gelijc zijne(n)/
naegebue(re)n Ende alle dese vorweerden hier af e Ende/
oft den vors(creven) reyne(re)n van des vors(creven) steet yet gebrake/
dat hij niet aende vors(creven) gehuyssce(n) crige(n) en conste/
dair voir hebbe(n) gesproken elc voir tvie(re)ndeel van/
dien en(de) niet voird(er) daneel van huffle jan vand(en)/
weesenhove(n) en(de) willem de cuype(re) [jaspar beafart] alle woenen(de) te/
grymberg(en) Et p(ri)mi duo cor(am) langrode heyk(ens)/
sept(embris) iiii iiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer