SAL7368, Akte: R°68.1 (133 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°68.1  
Act
Datum: 1474-09-13

Transcriptie

2018-12-23 door Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opte(n) dach van heden/
datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene barbele/
weduwe henrix wijlen van velpe cu(m) tutore ende heeft geconsti/
tueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven/
willem(me) van leefdale janne van velpe goudsmet en(de) woute(re)n/
de coste(re) aut alt(er)i alle en(de) yegewelke hue(r) saken questien ende/
gescillen in meliori for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo sept(embris)/
xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer