SAL7368, Akte: R°70.2-V°70.1 (136 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°70.2-V°70.1  
Act
Datum: 1474-09-13

Transcriptie

2019-01-02 door Mi-Je Van Gils
Want roelof vand(er) elst als p(ro)cur(eur) en(de) inden name des goidshuys vanden/
wittevrouwen te loeven(en) uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) over/
vele jae(re)n gepasseert van thien gul(den) te xl pl(acken) tstuc lijfpen(sien) ten live/
jouffr(rouwe) johanne(n) uute(n) lyemi(n)gen nonne inden selve(n) goidshuyse half/
te kersmisse en(de) half sint jansmisse vallen(de) en(de) inder stat wissel van/
loeven(en) te leve(re)n verpand staen(de) aen en(de) op tgoet oft thof te nijssen/
rode met huysen hoven winnen(de) lande(n) beemde(n) eeussele(n) bosschen wate(re)n/
wouwe(re)n wijngarde(n) chijsen pachte(n) en(de) allen ande(re)n toebehoorte(n) Zoe/
verre die chijs oft eygen goede zijn en(de) geleg(en) inde p(ro)chie van/
meenssele tusscen de herstrate aldair en(de) spapenbosch naist de(n) goede(n)/
jans van daelhe(m) en(de) gheerts van meenssele en(de) alsoe gielijs/
wijlen uute(n) lyemi(n)gen en(de) jouffr(ouwe) marie van tuydeke(m) sijn wijf die/
goede aldair te houde(n) plagen Uutgenome(n) drie mudde(n) corens/
der mate(n) van thiene(n) erfspachts hem oft henricke vande(n) zijpe/
der stat bode in sijne(n) name mits brieve(n) vand(er) stat gescreven/
aende(n) meye(r) van halen oft sijne(n) stedehoude(r) te meenssele/
hadde doen leve(re)n alle de selve goede en(de) onderpande voir gebrec/
van betaling(en) der vors(creven) rinte(n) en(de) dach van rechte doen bescheide(n)/
op heden alse ten verstreken(en) daige van rechte op dat zij dair/
toe yet hadde(n) willen allege(re)n janne cleynvranx en(de) janne van/
halle die die hielden en(de) hantplichte(n) Tot welken daige de selve/
p(er)sone(n) niet comen en zijn den vors(creven) p(ro)cur(eur) voort trecht v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers nae dat hen/
bijden vors(creven) bode behoirlic geclairt es dexploit en(de) dexecucie
//
voirs(creven) gesciet te sijne gewijst voer een vo(n)nisse datmen den/
vors(creven) p(ro)cur(eur) inden name als voe(r) vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht der vors(creven) scepen(en) brieve en(de) leve(ri)ngen/
zoe verre dat noch voir hen comen es P(rese)ntib(us) scabinis/
o(mn)ib(us) in scampno dempt(is) lye(ming)[en] langrode sept(embris) xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer