SAL7368, Act: R°79.4-V°79.1 (161 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°79.4-V°79.1  
Act
Date: 1474-10-01

Transcription

2019-02-17 by Mi-Je Van Gils
It(em) m(er)ten vande(n) hulsen van arschot lijsbeth wed(uwe) arts wile(n)/
van diest zijn zwegheri(n)ne en(de) katlijne arts wile(n) pa(n)nesteert/
die op hede(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) gedachv(er)t ware(n)/
van willem(me) van haesdonc mits zijnder porterien vand(en) goeden daneels/
wijlen nabbe oft augustijns nabbe dair de voirs(creven) willem hem recht/
toe v(er)mat met beleide van scepen(en) brieven van loeven(en) arscot ende/
nochtan de selve haer sake hier met sijnder porterien hadde getoge(n)/
hebben versocht inder vierscharen de selve sake tarscot geremitteert/
te wordde(n) dair tegen de selve willem hem geopponeert heeft
//
sustine(re)nde de (contra)rie Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en)/
smeyers nae reden(en) van p(ar)tien in wederssijden gewijst met hue(re)n/
vo(n)nisse heeft de voirs(creven) willem van haesdonc uut saken van/
zijne(n) tijtle dair mede hij p(ro)cedeert yet te volghen dat hij dat/
doe ter plaetsen dair de voirs(creven) zijn brieve sijn gepasseert In/
scampno octobr(is) p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer