SAL7368, Act: R°82.2 (164 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°82.2  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-17 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) h(er) philips heeft de ter vesticheit voir de voirscr(even)/
lijfrinte met marcken crauwels vorste(r) den voirs(creven) amelrike die/
die alsoe en(de) alsulc van hem bekinde ontfang(en) te hebben in/
handen gesedt de juwelen hier nae bescrev(en) Inden yerste(n) twee/
silve(re)n potten de boorde [voeten] ende heysen vergult verwapent opde(n) scheel/
metter wapen(en) des voirs(creven) he(re)n ph(ilip)s van scoenhove(n) wegen(de) beyde/
seven marc myn vier yngelsche It(em) eene(n) silve(re)n waterpot/
op drie voetkens van torrekens met eenen torre boven op/
tstopsel de voeten en(de) boort vergult metter wapen(en) meester/
jans pots ende sijnder huysvrouwen wegen(de) twee marc vi(½)/
yngelsche(n) Item eenen [v(er)]guld(en) overdecte(n) croes met eene(n) kindeken/
bove(n) staen(de) op drie voetkens van leeuwen wegen(de) ix oncen/
vijf yngelsche Item eenen gedraeyden vergulden(en) overdecten/
croes met eene(n) witten kindeken boven wegen(de) xviii oncen staen(de)/
op drie voetkens Item eene(n) silve(re)n overdecte(n) croes met vla(m)men/
met eender witter bloemen opden scheel op drie leeukens vergult/
wegen(de) neghen oncen xiii(½) yngelsche Item eene(n) tresinap met/
sijne(n) lepele mett(er) wapen(en) meest(er) jans pot en(de) sijnder huysv(ro)uwe(n)/
wegen(de) drie marc vi once(n) iii(½) yngel(sche) So(m)ma van al xvii marc/
drie once(n) iiii(½) yngelsche Ende de voirs(creven) lijfpen(sien) verstorve(n) oft/
afgequijt sijnde heeft gelooft de voirs(creven) amelric de voirs(creven) juwele(n)/
alsoe goet weder te leve(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer