SAL7368, Act: R°83.2 (168 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°83.2  
Act
Date: 1474-10-10

Transcription

2019-02-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) gillis van cav(er)chon heeft gekint en(de) gelijt gehave(n) te hebbe(n)/
en(de) ontfangen vanden edelen en(de) moegen(den) h(er)toge willem jonghe/
hertoge te gulcke en(de) totten berghe greve te ravensb(er)ghe hee(re) te/
heynsberge te diest te zichen(en) (et)c(etera) ende dat uut hande(n) mathijs/
vanden rode rintm(eeste)rs des voirs(creven) h(eer)scaps in zijne(n) voirs(creven) lande/
van dieste de so(m)me van thien r(ijns) gulden(en) uut saken vande(n) xx/
r(ijns) gulden(en) die de voirs(creven) gielijs jaerlijcx en(de) erflijc heeft un(de) hou/
dende is op de goede chijse en(de) pachten des voirs(creven) hertoge(n) [verc(re)ge(n) jege(n) h(er) jacop greve van salmen] be/
screve(n) in zeke(re) scepen(en) brieve van loeven(en) en(de) ande(re) dair op gemaict/
te ii t(er)mijnen te weten deen helicht te bamisse en(de) dande(re) helicht/
te paesschen en(de) dat vanden t(er)mijne van paesscen lestlede(n) Bekinnen(de)/
he(m) de voirs(creven) henr(ic) [giel(ijs)] vanden voirs(creven) t(er)mijne en(de) van allen voirled(en)/
t(er)mijne(n) bij hem verschene(n) volcomelijc genoech gedaen scelden(de)/
dair af volcomelijc quite den voirs(creven) hertoge zijn voirs(creven) goede zijne(n)/
voirs(creven) rintmeester en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus)/
alloqui s(ed) war(andizare) roelofs langrode oct(obris) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer