SAL7368, Act: R°83.3 (169 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°83.3  
Act
Date: 1474-10-12

Transcription

2019-02-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) henric van bierbeke als geleit na de(n) rechte d(er) stad van/
loeven(en) tot de(n) goede(n) he(re)n mych(iel) abs(oloens) ridders heeft insgelijcx ge/
haven te hebben xviii r(ijns) g(ulden) uut sake(n) vande(n) xxxvi r(ijns) guld(en)/
die hij oec heeft met scep(enen) br(ieve) va(n) loeven(en) en(de) ande(re) te(n) voirs(creven) t(er)mijne(n)/
en(de) dit vande(n) t(er)mijne va(n) paesscen in o(mn)i mo(do) q(uo) sup(ra) cor(am) eisd(em)/
octobris xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer