SAL7368, Act: R°91.3-V°91.1 (187 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°91.3-V°91.1  
Act
Date: 1474-10-24

Transcription

2019-02-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) her ph(ilipp)us van bourgoingne(n) hee(re) ter horst ridde(r) heeft/
geloeft janne bezuts sone natuerlijck besuts wile(n) va(n) bezuts/
centu(m) gulden(en) r(ijns) guld(en) tstuck te xxii stuv(er)s va(n) kersmesse/
naestcomen(de) ov(er) een jair vel sine reprehensione infra me(n)sem/
subsequen(tem) als vande(n) coope va(n) eene(n) p(eer)de t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met/
condicie(n) oft daer inne gebreck viele des oft god wilt niet zij(n)/
en sal dat de voirscr(even) her ph(ilipp)us alsdan bynne(n) eender maent/
d(aer)nae onghemaent te loven(en) innecome(n) sal in eend(er) h(er)berge(n) die
//
hem de voirs(creven) jan bezuts oft zijn ghemechtichde noeme(n) sal/
met drie reysighen rijpeerden ende twee knechte(n) ende/
ald(aer) blive(n) leysten(de) en(de) theren(de) zonder nacht oft dach d(aer)uuyt/
te scheyde(n) zonder wille ende consent des voirs(creven) jans Ende/
oft e(n)nich van dien p(eer)den storve(n) oft uuytgeleyst worde(n) dat/
hij bynne(n) acht daghe(n) d(aer)nae ongemaent altijt alsoe goede(n)/
in die stad sal doen come(n) om ald(aer) te blive(n) in manie(re)n van/
leystinge(n) gelijck goede edele ma(n)nen in recht(er) leystinghen/
sculdich zijn te doen Renu(n)cieren(de) tot desen alle p(ri)vilegien/
en(de) vriheyde(n) die hem in desen nae ridder recht oft and(er)ssins/
te staden ende den voirs(creven) janne bezuts oft zijne(n) ghemechtichde(n)/
tontstaden come(n) soude moege(n) in eenig(er) manie(re)n ende dat selve/
heeft de voirs(creven) h(er) ph(ilipp)us ten heyligen geswore(n) wel ende/
volcomelijck tonderhoude(n) Ende voirt gebede(n) den scepen(en) va(n)/
loeven(en) dat zijt mids der absencie(n) zijns seghels over he(m)/
tuyghe(n) ende zegele(n) willen quod faciu(n)t roelofs heykens/
octobr(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer