SAL7368, Act: R°93.4-V°93.1 (190 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°93.4-V°93.1  
Act
Date: 1474-10-18

Transcription

2019-02-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) walter(us) braken in p(rese)ncia heeft gekind en(de) gelijd voir hem/
en(de) als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) beat(ri)cen smu(n)ters zijns wijfs dat hem
//
h(er) claes van sinte guerix ridde(r) te vollen v(er)nuecht en(de) te male/
betailt heeft die seven guld(en) crone(n) te xxv stuv(er)s vie(re)ntwintich/
stuv(er)s tstuc die mits scepen(en) brieve(n) van loeven(en) de vors(creven) walter(us)/
ende sijn wijf tot hue(re)n live en(de) tes lancste(n) leven(de) live van hen/
beiden jairlix hebben en(de) heffen(de) zijn aen en(de) op zesse huysen des vors(creven)/
[he(re)n claes] met hue(re)n toebehoorte(n) neve(n) een geleg(en) inde oude mu(n)tstrate/
tussce(n) de nuwe mu(n)tstrate en(de) de h(er)berge inde(n) s(in)t jorijs Welke/
rinte jairlix valt den naistleste(n) dach der maend van sprokille/
te wete(n) die ghene die vielen penult(ima) febr(uarii) lestled(en)/
scelden(de) vand(en) selve(n) t(er)mijne en(de) alle(n) ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n)/
volcomelic quite den vors(creven) he(re)n claese zijn vors(creven) goide en(de) alle/
ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer