SAL7368, Act: R°99.1 (195 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°99.1  
Act
Date: 1474-10-26

Transcription

2021-02-18 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat opten dach van hede(n)/
voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene meest(er) jan van berthe(m) meest(er)/
in arte(n) woenen(de) nu t(er)tijt ind(er) goeder stat van brugge ende heeft/
ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curatie en(de) auctoriteit geg(even)/
johannese van cav(er)chon zijne(n) zwag(er) willem(me) van leefdale roelofve/
vand(er) elst meest(er) arnde grau geheete(n) vand(er) strate(n) janne de/
beye(re) claese sijne(n) sone aut alt(er)i Alle en(de) yegewelke sijn sake(n)/
questie(n) en(de) gescillen alle sijn jairguld(en) sculden opcomi(n)gen/
p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic (et)c(etera) in meliori/
forma cu(m) p(otes)tate substituendi tali q(uod) d(i)c(t)us joh(ann)es de cav(er)son/
pot(er)it substitue(re) unu(m) vel plu(r)es p(ro)cur(ator)e(m) seu p(ro)cur(ator)es (et)c(etera)/
P(ro)mitt(ens) d(i)c(t)us m(a)g(iste)r joh(ann)es renu(n)t(ians) o(mn)ib(us) p(ri)vilegiis rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) ouderogge burg(imagistro) vos heykens scab(in)is/
oct(obris) xxvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer