SAL7368, Act: V°103.1 (209 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°103.1  
Act
Date: 1474-11-04

Transcription

2019-02-25 by Mi-Je Van Gils
[Alle(n)] It(em) jouff(rouwe) ka(tli)[ne] bone wed(uwe) willems wile(n) van baussele [cu(m) tuto(r)e] heeft/
geconstit(ueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auct(oriteit) geg(even)/
janne va(n) bauss(ele) hue(re)n sone janne blancart jannes vasont/
willem(me) va(n) lele ar(nol)[du(m)] vand(er) strate(n) hubrechte zijne(n) sone/
reyne(e)n bone daniele coenssen lambr(echte) van clabbets/
henr(icke) en(de) willem(me) vand(er) beke van tielt gebruede(re)n wille(m)/
berniers oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs alle ende/
yeg(ewelke) hue(r) sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) In mel(iori) for(ma) cu(m) p(otes)tate s(u)b(stituen)[di]/
pro filio solu(mmod)[o] cor(am) meld(er)t burg(imagistro) roelofs heyk(ens) no(vem)[b(ris)] iiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer