SAL7368, Act: V°121.1 (240 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°121.1  
Act
Date: 1474-11-19

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Uut dien dat questie gevallen es tussce(n) willem(me) maes ter eender/
zijden ende gheerde van a(m)merle die van wegen en(de) ten versueke/
des selfs willems in gevanckenisse sidt in dande(re) op een poent/
begrepen inder cedullen vanden coste(n) van rechte die de vorscr(even)/
willem den selve(n) gheerde eysscen(de) is te wete(n) vande(n) getuyge(n)/
die inde sake voe(r) tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien gedaecht hadde(n) geweest/
dair de vors(creven) gheerd ontkinde dat zij gheen drie reyse(n) gedaecht/
zijnde alhier geweest en hadden Dair op de vors(creven) willem ter/
(con)trarien boot te thoene(n) mette(n) selve(n) getuyg(en) en(de) ten coste/
vand(en) ongeliken dat sij te(n) mynste(n) alhier gedaicht telke(n) male/
met rechte drie reysen te mynste(n) hadde(n) geweest ende voer/
en(de) eer symon wijlen ts(er)arnts wed(er)roepe(n) hadde de p(ro)cu(ra)tie die/
hij de(n) voirs(creven) willem(me) maes hadde gegev(en) inden welk(en) de selve/
willem sijns vermeets volqua(m) Ende alsoe wart get(er)mineert/
dat de vors(creven) gheert gehouden soude blive(n) alsoe wale de geeyste/
coste(n) vande(n) getuyg(en) te gelden als ande(re) coste(n) van rechte/
bide(n) selve(n) willem(me) geeyscht en(de) mede de coste(n) van rechte/
nu in desen p(ro)cijsse gebuert Act(um) in ple(n)o (con)silio no(vem)[br(is)] xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer