SAL7368, Act: V°122.3 (244 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°122.3  
Act
Date: 1474-11-21

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op hede(n) voor ons come(n)/
es willem vanden hove woenen(de) te rotselair ende heeft geconstit(ueert)/
gesedt volkome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit geg(even) lod(ewijcke) uut(er) helicht/
arnde van hove vleeschouwe(r) marcke(n) crauwels ja(n)ne de briedere/
vorste(r) en(de) janne den cuype(re) ty(m)merman aut alle en(de) yegewelke/
sijn saken questien en(de) gescillen In meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) ouderogge burg(imagistro) roelants vos scabinis no(vem)[br(is)]/
xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer