SAL7368, Act: V°122.4 (245 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°122.4  
Act
Date: 1474-11-23

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
It(em) librecht gielijs woenen(de) toverijssche die bij wille en(de) (con)sente henri/
del porte vettewariers poirt(er)s te loven(en) mette(n) selve(n) henri gedeilt/
heeft en(de) aenveerd de haeflike goede gebleve(n) nae de doot gerarts/
wijlen del porte wettichs brued(er)s des vors(creven) henri te wete(n) de vors(creven)/
libert de twee deele en(de) henri tderdel Heeft gelooft de(n) vors(creven) henri/
wairt dat nyemant na recht e(n)nige schout eysscen(de) ware de(n) vors(creven)/
wijlen gheerde en(de) die wonne dat hij dair af innestaen sal/
en(de) den vors(creven) henr(i) d(air) af los en(de) vry houde(n) des sal hem de vors(creven)/
henri sonder sijne(n) cost hant en(de) mont leene(n) en(de) die goede hulpen/
v(er)antweerden met sijnre porterien Met vorweerde(n) nochtan dat/
de vors(creven) henri voir uut hebben sal een dbeste juweel dat binne(n)/
den sterfhuyse bevonden sal wordde(n) al sonder argelist en(de) de vors(creven)/
librecht sal betalen dexequien en(de) der kercke(n) recht sond(er) last des/
vors(creven) henr(i) cor(am) berghe langrode no(vem)br(is) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer