SAL7368, Act: V°125.2 (247 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°125.2  
Act
Date: 1474-11-23

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
It(em) jaspar van overwynghe sone wijlen gielijs dien uut gracien ende/
goeder gebuersamheit her jan die grove prieste(r) heeft gedaen copien/
uut seke(re)n brieven van allen deylingen ende ande(re) voir de stat ende/
scepen(en) van loeven(en) tande(re)n tiden gemaict en(de) gepasseert spreken(de) van twee/
diversen mudden corens erfs pachts tsint andriesmisse apostels te betale(n)/
op zeke(re) goede en(de) pande diverse(n) p(er)sone(n) toebehoiren(de) gelege(n) te varenzijp/
inde p(ro)chie van pelleberch en(de) dair omtri(n)t Heeft geconsenteert voer/
hem zijn erve(n) en(de) nacomeling(en) en(de) als p(ro)cur(eur) van gielijs en(de) willem/
van overwynghe zijne(n) bruede(re)n ende oic dat dander mudde vand(en)/
voirs(creven) twee mudden te weten dat g(er)truyden sgrove(n) wettighe zuster/
des vors(creven) he(re)n jans toebehoirde ouder van date voirtaen sijn sal/
en(de) bliven ende inder betalingen altijt sculdich sal sijn voir te gane/
voir de betalinge vand(en) vors(creven) ande(re)n mudde Ende dit selve heeft/
hij oic geconsenteert als p(ro)cur(eur) van gielijs en(de) willem(me) van/
overwynghe zijnen bruede(re)n ende oic voir magriete(n) van over/
overwynghe hue(re)rliede zuster en(de) arnde vissenake hue(re)n man ende/
momboir algader afhendich zijnde ende die hij hier inne/
gelooft heeft te vervanghen dat zij tusscen dit en(de) paesschen/
naistcomen(de) comen selen voir scepen(en) van loven(en) doende tselve/
dat hij gelijc voe(r) gedaen heeft cor(am) roelants langrode no(vem)[br(is)]/
xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer