SAL7368, Act: V°136.1 (265 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°136.1  
Act
Date: 1474-12-09

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) vander questien die geweest is voir den rade van/
der stad alhier tusscen zoeten schuytmans aenleggersse/
ter eenre ende meester pete(re)n bote scolaster der kerken/
van sinte pet(er)s te loeven(en) met pete(re)n beyart verantwer/
de(re)n ter ande(r) zijden alse vanden verborgen der brieve/
der jouffr(ouwe) esselens en(de) des dien aencleeft die de voirs(creven)/
zoete sustin(er)de dat de selve her peter en(de) peter ande(r)/
wilen voir janne van coudenberghe gedaen hadde(n) staen(de)/
geregistreert int boec van lxiii junii xx Dair op de/
voirs(creven) verw(er)de(re)n seyden hopende dat de voirs(creven) zoete/
want zij een vrouwe(n)p(er)soen ware eer en(de) voir al eene(n)/
borghe hen setten soude van onrechte costen en(de) dat/
zij met eene(n) v(er)volge gestaen souden moege(n) ende dat/
gedaen p(rese)nt(er)de(n) zij hen te v(er)antwerden Dair af de/
voirs(creven) zoete hielt de (con)trarie meynende dat zij sonder/
borchtocht soude moege(n) ageren ende huer recht acht(er)/
volgen mair p(rese)nt(er)de caucie juratoire te doen Waert/
get(er)min(er)t bijden rade vander stat dat de voirs(creven) zoete/
redelike caucie den voirs(creven) h(er) pete(re)n en(de) pete(re)n alhier/
setten soude eer zij mochte p(ro)cede(re)n om hue(r) coste(n) oft/
zij e(n)nige hadden oft deden int v(er)volgen der voirs(creven) sake/
en(de) tonrechte om hue(r) coste(n) oft zij enige hadden oft/
deden vander voirs(creven) zoete(n) gemoeyt worden aen die/
borghe te verhalen Act(um) in pleno (con)silio dec(embris) nona
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer