SAL7368, Act: V°139.4-R°140.1 (274 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°139.4-R°140.1  
Act
Date: 1474-12-16
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
augustinu(m) coereken ad o(mn)ia et sin(gu)[la] bo(na) i(m)mo(bilia) et heredit(aria)/
henr(ici) quond(am) coereken sui p(at)ris et w(ilhel)[mi] coereke(n) si(mi)l(ite)r/
d(i)c(t)i q(uon)d(am) henr(ici) ac f(rat)ris d(i)c(t)i augustini infra lov(anium) et ex(tra) sit(a)/
in mans(ionibus) domib(us) curtib(us) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis/
vinea ce(n)su t(re)ce(n)sa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro/
c(er)t(is) recog(nicionibus) et (con)dic(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) q(ua)r(um)/
tenor in hec verba Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) henric(us) coreken/
et w(ilhel)[m(us)] eius f(ilius) r(ecognoverunt) ind(ivisim) augustino coreken f(ilio) d(i)c(t)i henr(ici)/
ac f(rat)ri p(re)d(i)c(t)i w(ilhel)[mi] duce(n)t(os) libr(arum) gr(ossorum) tur(onensium) ad mo(nicionem) abs(oloens)/
lyntre sept(embris) xvi a(nn)[o] xiiii[c] q(ui)nq(ua)gesi(m)o It(em) is de(n) voirs(creven)/
brief den voirs(creven) augustijn bekint te des(er) meyni(n)gen/
dat hij hem dair met sal doen leyden tot alle(n) de(n) goede(n)
//
beyde have en(de) erve zijns vad(er)s en(de) brued(er)s voirs(creven) hoedanich/
die zijn om dair met soe verre te werken na doot van/
zijnen vad(er) en(de) moed(er) en(de) niet eer Dat hij na doot vanden/
selve(n) zijnen vader [en(de) moeder] hebbe(n) gelike deylinge met willem(me)/
zijnen brued(er) voirs(creven) in alle(n) goede(n) acht(er) hen oud(er)s bliven(de)/
also wale leene als ande(re) oft soe v(er)re de selve zijn brued(er)/
de leene voir uut hebbe(n) woude dat hij dan vande(n) chijsgoede(n)/
dair voe(r) soe vele reyke(n) en(de) hebben sal mette(n) voirs(creven) brieve/
dat hij gelijc zijne(n) brueder gegoet en(de) gedeilt sal wese(n) eisd(em)/
Et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) vos heyke(ns) dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer