SAL7368, Act: V°14.6-R°15.1 (30 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°14.6-R°15.1  
Act
Date: 1474-07-04

Transcription

2018-09-07 by Mi-Je Van Gils
It(em) peter vand(er) berct jan vrancx en(de) claes smolders geswagers/
hebben gekint dat sij bij tusscen spreken van vrinden eenswordde(n) zijn/
der pointe(n) nae bescrev(en) die zij malcande(re)n gelooft hebben tonderhouden/
en(de) te voldoene te weten yerst datmen op hoeghen v(er)coepen sal
//
thuys en(de) hof metten toebehoirte(n) hen gebleven van gielise hanckart/
hue(re)n zweer inde ledich(eit)strate geleg(en) en(de) dair mede voir al betalen/
de wettige sculden die de selve wijlen gielijs sculdich bleven es en(de)/
voort de ande(re) goede des voirs(creven) gielijs soe lange dat de selve wettige/
sculden betailt selen zijn Ende van des dair overt d(air) af sal de/
voirs(creven) claes voir uut trecken tweelf pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc eens/
alse voir tgene dat hij gheen huwelic goet gehadt en heeft/
gelic sijne(n) voirscr(even) swag(er)s ende wes dair dan overt dat sal/
van boven neder tusscen hen drien gelijc gedeilt wordde(n) Ende/
om hier met voirt te gane en(de) tvercoepen te gescien sullen/
de selve geswag(er)s hant en(de) mont leene(n) en(de) elc sijn weerdinne/
d(air) toe v(er)vange(n) talle(n) tide(n) alst behoeft vos heykens julii iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer