SAL7368, Act: V°140.5 (278 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°140.5  
Act
Date: 1474-12-15

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) oft gheviele dat de voirs(creven) vader ende sone de(n) voirs(creven)/
janne gheerts niet en losten scadeloes vander voirs(creven) borchtocht/
en(de) de selve jan dair voe(r) gepraemt wae(re) en(de) last hadde soe/
hebbe(n) geloeft de selve vader ende sone dat zij hem d(air) voe(r)/
en(de) om hem d(air)aen te ontheffen in hande(n) setten sele(n) met/
rechte tussche(n) dit en(de) liechtmesse naestcomen(de) een stuck/
lants gelege(n) acht(er) d(er) mee(re)n desselfs reyners blomarts/
tussche(n) de goede lonijs va(n) bierbeke te twee zijde(n) en(de) he(n)r(ix) fite t(er)/
d(er)der voe(r) hof en(de) he(re) d(air)men die af houden(de) es Et sat(isfacere) p(ro)ut eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer