SAL7368, Act: V°157.1 (316 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°157.1  
Act
Date: 1474-12-30

Transcription

2019-04-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) henr(ic) zannen sone wijlen wout(er)s van roesbeke in deen zijde en(de)/
jacop vanden putte woenen(de) te hondshe(m) inde prochie van willebring(en)/
in dande(re) zijn eenswordde(n) en(de) hebben malcande(re)n gelooft tgene des/
h(ier) na volcht te weten dat de vors(creven) henric den voirscr(even) jacoppe behoirlic/
voir hee(re) en(de) hof alsoe dat vast en(de) zeker sij goede(n) en(de) erve(n) sal inde/
goede h(ier) na genoemt Te weten yerst in een stuc lants houden(de) thien/
vierdel alsoet geleg(en) es inde p(ro)chie van roesbeke opde grote couthe(r)/
tussce(n) de goede des goidshuys van vileer ter eend(er) zijde(n) en(de) de goede henr(icx)/
de mu(n)te(re) ter ande(re) It(em) in een stuc lants houden(de) oic thien vierdel/
alsoet inde vors(creven) p(ro)chie geleg(en) es op tcouthe(m)mervelt tussce(n) de/
goede des goidshuys van ynden(en) en(de) de goede jans baers comen(de)/
met eenen steerte nedergaen(de) te coelhem weert Welke goede de/
vors(creven) jacop jegen den vors(creven) henr(icke) zanne(n) gecocht gecreg(en) heeft elc/
dach(mael) soe verre die mate strecke(n) sal voer sesse halst(ere)n corens erfs/
pachts aen welken erfpacht den selve(n) jacoppe cortten sal tgene des/
de vors(creven) henric zannen den vors(creven) jacoppe van erffpachte belanc/
es en(de) sculdich is te bewijsen(e) Ende wes dan de vors(creven) goede nae der/
maten meer beloepen gerekent elc dach(mael) voer vi halst(er) erflic dan de/
vors(creven) jacop sculdich es vanden vors(creven) henricke te hebben dat surpl(us)/
sal de vors(creven) jacop den vors(creven) henr(icke) opde vors(creven) goede bewijsen en(de)/
besetten oft den selve(n) henr(icke) aflegg(en) nae lantcoep Ende de vors(creven)/
henric sal den voirs(creven) jacoppe afreken(en) den co(m)mer dair uut gaen(de)/
en(de) d(air) op den vors(creven) jacoppe warande(re)n cor(am) roelofs heykens decembr(is)/
penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer