SAL7368, Act: V°157.2-R°158.1 (317 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°157.2-R°158.1  
Act
Date: 1474-12-30

Transcription

2019-04-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) henric zannen heeft gelooft dat hij katheline(n) weduwe/
willems wijlen van landen(en) dochter jans wijlen zannen brued(er) des vors(creven)/
henrix tot hue(re)n behoif voer huer tocht en(de) tot behoif der erflich(eit) behoif/
van hue(re)n wettig(en) kinde(re)n die zij heeft behoude(n) vand(en) selve(n) wijlen/
willem(me) binne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) behoirlic voir he(re) en(de) hof alsoe/
dat vast en(de) zeker sij goede(n) en(de) erve(n) sal inde p(ar)ceele(n) van goede(n) hier/
nae genoemt geleg(en) inde p(ro)chie van roesbeke Te wete(n) yerst in xlv/
roede(n) lants geleg(en) opde grote couthe(r) tussce(n) de goede lodewijx vanden
//
steene ter eend(er) en(de) de goede jans baers ter ande(r) zijde(n) Item omtri(n)t tsestich/
roede(n) lants geleg(en) aldair tussce(n) de goede des vors(creven) jans baers ende/
de goede der kinde(re)n jans wijlen oppenay Item een dach(mael) lants geleghen/
op couthem velt inde p(ro)chie van vertrike tussce(n) de goede roelofs la(m)brechts/
op deen zijde de goede lodewijcs vand(en) steene op deen ynde en(de) op dand(er)/
ynde de couther grecht It(em) noch drie vierdel lants geleg(en) inde voirscr(even)/
p(ro)chie van roesbeke op thienschevelt tusce(n) de goede der erfg(enamen) goirts/
wilen vand(en) putte en(de) de goede willems aelbrechts geheete(n) van/
couthem It(em) in xxii roede(n) lants geleg(en) op tvoirs(creven) couthe(r)velt in een/
boend(er) comptichscher mate(n) dat de vors(creven) weduwe met hue(re)n kinde(re)n/
desgelix tegen den voirs(creven) henr(icke) zannen gecocht heeft geleg(en) tgeheel/
stucke tussce(n) de goede des goidshuys van vileer ter eend(er) ende de/
goede jans maes ter ande(re) P(ro)mitt(ens) sat(isfacere) et war(andizare) sub iu(r)e d(omi)nor(um)/
fundi eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer