SAL7368, Act: V°158.1 (318 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°158.1  
Act
Date: 1474-12-31

Transcription

2019-01-21 by eugenia knops
It(em) gielijs vand(er) balct sone wijlen gielijs en(de) jan block woenen(de) te/
boensbeke rintmeest(er) der abdissen van vrouwe(n) p(er)cke hebben gelooft ind(ivisim)/
janne van borre rintmeester der gebrued(ere)n van hoochstrate(n) want/
de selve jan hen betailt heeft die xii rijd(ers) die jan wijlen van/
winxele voe(r) en(de) sijn huysvrouwe nae hadden en(de) te heffen plag(en)/
opde goede vand(en) royele met hue(re)n toebehoirten en(de) die nu lest/
gevallen zijn inde maent van junio nae de doot der vor(screven) weduwe(n)/
van winxele dair af zij hem oic quitan(cien) hebben gegev(en) ov(er)mits/
dat ande(re) sijn die recht en(de) actie tott(er) vor(screven) payen en(de) gevallen(en)/
rente(n) meyne(n) te hebben dat zij den selven janne van borre vand(er)/
selver betaling(en) warant sijn sullen tegen eene(n) yegelik(en) ende/
zulken last van v(er)volge oft and(er)s als den selven janne van borre/
dair af comen mochte dat zij hem sullen ontslaen Ende oft/
ande(re)n de betalinge gebuerde te gescien dat zij hem dair af/
sullen ontslaen ende oft ande(re)n de betalinge gebuerde te gescien
/
de selve so(m)me met allen coste(n) en(de) laste die hij hadde gelede(n) selen/
restitue(re)n ende voer des voirs(creven) es zullen zij den selven janne/
redelike caucie setten in consilio opidi dec(embris) ulti(m)a/
ContributorsMarika Ceunen , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer