SAL7368, Act: V°159.1 (320 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°159.1  
Act
Date: 1475-01-02

Transcription

2019-04-26 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stadt van loven(en) saluyt doe(n)/
cond en(de) te wete(n) dat opden dach va(n) hede(n) dat(um) va(n) desen/
voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone jan potent wonen(de) te/
love(n)joul ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) berthelmeeuse vande(n) broecke wonen(de) te/
love(n)joul voirs(creven) inde nouwe herb(er)ghe alle en(de) yeg(ewelke) zij(n) sake(n) q(ue)stie(n)/
en(de) gescille(n) als hij uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) soude moge(n)/
aen oft tegen wien dat dat zijn oft gebue(re)n mochte Alle/
desselfs jans jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)ge(n) en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijc/
en(de) omberuerlijck te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) in meliori for(ma)/
Ende g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) meld(er)t burg(imagistr)[o] berge vos januar(ii) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer