SAL7368, Act: V°160.4 (326 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°160.4  
Act
Date: 1475-01-02

Transcription

2019-04-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) henric vand(er) rivie(re)n heeft gelooft jannese daneels sesthien/
stuvers ad purificacio(n)is b(ea)te marie virg(inis) p(ro)xim(e) ventur(um) p(er)solven(dos)/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende heeft geconsenteert en(de) overgeg(even) zoe verre hij den/
vors(creven) t(er)mijn liet overgaen ombetailt dat de vors(creven) joh(ann)es in dien/
gevalle opde(n) vors(creven) henricke nae der stat recht p(ro)cede(re)n sal moighen/
sond(er) meer v(er)volchs te derven doen cor(am) go(defri)[do] hanckart substituto/
burg(imagistro) januarii s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer