SAL7368, Act: V°161.4-R°162.1 (330 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°161.4-R°162.1  
Act
Date: 1474-12-30

Transcription

2019-05-01 by Mi-Je Van Gils
It(em) [vacat] weduwe vrancx wijlen traen heeft gelooft henricke/
vande(n) savelpoele en(de) willem(me) de greve afteleggen tussce(n) dit ende/
liechtmisse naistcomen(de) alsulken halven peter erflic alse zij hen/
jairlix sculdich es vanden vie(re)deele vand(er) beckerien metten
//
huysen hoven en(de) den toebehoorte(n) geleg(en) tege(n) dbehijnhof/
over dat wilen huer man cocht en(de) gecreech tegen arnde vand(en)/
savelpoele des voirs(creven) henrix vader ende dair toe hen alsdan/
betalen de acht(er)stellige rinte(n) die zij hen d(air)af alsdan sculdich sal/
zijn Ende ter ande(r) zijde(n) sullen de vors(creven) henric en(de) willem der/
selver weduwen vanden selve(n) vie(re)ndeele der goeden voirscr(even)/
behoifte en(de) vestich(eit) doen doen soe dat huer genoech zij cor(am) go(defri)[do]/
hanck(ar)t substituto burg(imagistro) decembr(is) penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer