SAL7368, Act: V°164.1 (337 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°164.1  
Act
Date: 1475-01-04

Transcription

2019-05-15 by Mi-Je Van Gils
It(em) pauwel de pape g(eer)ts sone wonen(de) opde(n) blauwe(n)putte in/
p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) he(re)n/
ja(n)ne va(n) langrode p(ri)este(r) als p(ro)cur(eur) sgodsh(uys) va(n) vierbeke de goede/
h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) yerst iii(½) boende(re)n lants gelege(n) in/
drie stucke(n) deen d(air)af houden(de) een boend(er) tussche(n) de goede/
des voirs(creven) godshuys dat houden(de) es henr(ick) brugman ende/
de goede desselfs godsh(uys) dat houden(de) es lucas vand(er) calste(re)n/
dande(r) houden(de) oick een boend(er) tussche(n) de goide des voirscr(even)/
godshuys die jan grym houden(de) is ende tderde houden(de) vi/
dach(mael) gelege(n) tussche(n) de goede tvoirs(creven) godshuys die de voirscr(even)/
lucas houden(de) es ende de goede die jan grym houdt vand(en)/
voirs(creven) godshuyse gelijck die voirs(creven) drie p(er)celen gelege(n) zijn/
achter tvoirs(creven) goidshuys neve(n) den wech gaen(de) ter heergrachte weert/
It(em) noch drie dach(mael) lants toebehoiren(de) der pitancien des vors(creven) goidshuys/
geleg(en) opten molenwech tussce(n) de goede jans en(de) symoens de schepe(re)/
gebruede(re)n Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van seven jae(re)n lang vervolgen(de) elx jairs d(air)enbinnen/
de vors(creven) lande uutgenome(n) de [vors(creven)] drie dach(mael) lants toebehoiren(de) der/
pitancie(n) om en(de) voe(r) acht en(de) een half mudde(n) cor(ens) ende de selve/
drie dach(mael) om en(de) voe(r) drie en(de) een half mudde cor(ens) al mate ende/
pacht van loven(en) goet en(de) payabel met janne en(de) vede(re)n wel/
bereyt alle jae(re) sint andriesmisse apostels te betale(n) en(de) int goidsh(uys)/
oft te loven(en) dairt mijne(n) hee(re) den abt oft sijne(n) p(ro)cur(eur) best gelieve(n)/
sal te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne de/
vors(creven) lande wynnen werve(n) en(de) mesten sal zijne(n) vors(creven) t(er)mijn lang/
due(re)nde wel en(de) loflic gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n)/
tsijne(n) afsceide(n) te wete(n) de twee yerste stucken met even(en) stoppele(n)/
terde te wete(n) de vi dach(mael) met rogghen stoppele(n) en(de) de drie dach(mael) der/
pitancien toebehoe(re)nde bloot te halfm(er)te Ende alle dese vorweerd(en)/
Inde est fideiussor d(i)c(t)i coloni anted(i)c(t)us gerard(us) e(ius) p(ate)r Et p(rim)[(us)] langrode/
heyk(ens) januar(ii) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer