SAL7368, Act: V°166.2 (341 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°166.2  
Act
Date: 1475-01-09

Transcription

2019-05-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan vand(er) hofstat sone wijlen vranx woenen(de) te libbeke in/
p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt openbairlic dat hem willem/
maes geheete(n) van wijtfliet en(de) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne] vand(en) werft zijn/
wijf volcomelic genoech gedaen hebben gecuelt en(de) te vreden/
gestelt met gereeden pe(n)ninge(n) van der gelofte(n) die de selve/
gehuysschen den voirs(creven) ja(n)ne gedaen hebben voir scepen(en) van loven(en)/
int jair lxviii dair zij den selve(n) janne geloofde(n) geheelic tontlasten(e)/
en(de) tontslaene van dien vive rinsche gul(den) erflic te quite(n) de(n) pe(n)ninc/
xviii die tielman van scoenenberghe heeft ende heffen(de) es op/
derthien boender erfs te libbeke geleg(en) den voirs(creven) ja(n)ne toebehoiren(de)/
en(de) van allen clausele(n) en(de) pointe(n) inder selver gelofte(n) begrepe(n)/
Geloven(de) den selve(n) gehuyssce(n) noch gheen van hen noch hue(r)/
goede vand(er) selver geloften voirtmeer nyet aen te spreken in/
gheene(n) rechte gheestelic noch weerlic Geloven(de) voorts want/
hem den brief vand(er) vors(creven) gelofte(n) nu ongereet es bij afhendich(eit)/
zijns wijfs dat hij sijn diligen(cien) doen sal om den vors(creven) brief te/
gec(ri)gen en(de) als hij dien gecreg(en) heeft dat hij dan dien ter/
stont den vors(creven) gehuyssce(n) overgeve(n) sal cor(am) roelofs vos/
ja(nuar)[ii] ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer