SAL7368, Act: V°172.3 (362 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°172.3  
Act
Date: 1475-01-13

Transcription

2019-06-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) henric weyns al(ia)s haes en(de) wille(m) van ophe(m) sone wijlen/
henrix hebbe(n) als p(ro)cur(eur)s marien weduwe jans wijlen mast(er)ians/
ontsedt op eene(n) borge te daige en(de) te rechte te come(n) alsulk(en)/
wag(en) met drie p(er)den als een geheete(n) peter de coc/
hadde doen rast(ere)n Inde est eoru(m) fideiussor tyelma(n)nus de/
scoene(n)berghe crassator et p(ri)mi duo cor(am) hugo(n)e de udeke(m)/
locu(m) ten(enti) villici berge langrode scab(in)is ja(nuar)[ii] xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer