SAL7368, Act: V°177.1-R°178.1 (373 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°177.1-R°178.1  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-06-30 by Mi-Je Van Gils
Vanden gedinghe dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest is/
tusscen den p(ro)cur(eur) des he(re)n van oestkercke aenlegge(r) ter eend(er) zijde(n)/
en(de) weyne zoete(n) woenen(de) te oestkercke int winhof des selfs he(re)n/
ald(air) poirte(r) van loven(en) in dande(re) van dat de selve hee(re) van oestkercke/
met zijnen diene(re) en(de) wethoude(re)en toestkercke van in sint jans ewangeliste(n)/
daige lestlede(n) hadde doen raste(re)n nad(er) bancke(n) recht ald(air) alle de/
beruerlike goede des vors(creven) weyns port(er)s voir seke(re) scult die de selve/
weyn den vors(creven) he(re) van oestkercke ten ocsuyne van sijnd(er) pechting(en)/
van verschenen(en) rinte(n) meswynne(n) en(de) and(er)s sculdich was welke/
goede de selve ywein mits sijnd(er) porterien mett(er) stat brieve(n) aende(n)/
meye(r) ald(air) verworve(n) hem hadde gepijnd tontslaene Dair de vors(creven)/
hee(re) van van oestkercke meynde en(de) sustineerde thoenen(de) c(er)tificacie/
van des vors(creven) es van twee scepen(en) aldair besegelt dat de selve/
beslage(n) goede voer sijn wettich gebreke wa(r)en geaffecteert als/
binne(n) sijne(n) plate(n) wesen(de) en(de) dat hij d(air) op voer sijn voldoen/
voirt der bancke(n) recht volge(n) soude Want sijn beslach voer/
dien neme(n) van des vors(creven) yweyns porterien was gebuert/
nyet myn gaf over de vors(creven) p(ro)cur(eur) des vors(creven) he(re)n van oestkercke/
voer alle vo(n)niss(en) zoe v(er)re de vors(creven) yweyn hem caucie woude/
setten [goet] genoech sijnde zijn haeflike goede nyet te ontvreemde(n)/
noch den rechte te ontrecke(n) oft tgewijsde alhier te voldoene hij/
wa(r)e bereet trecht hier over den vors(creven) poirte(r) te neme(n) Dair/
op de vors(creven) yweyn hem v(er)antweerden(de) ontkinde die scult zoe/
sijn wid(er)p(ar)tie die voirtstelde en(de) seyde zoe v(er)re hem goede/
rekeni(n)ge mocht gebue(re)n dat hij den selve(n) sijne(n) meest(er) nyet/
vele sculdich zijn en soude en(de) versocht dat de p(ro)cur(eur) des vors(creven)/
he(re)n van oestkercke hem g wid(er)o(m)me geloofde inne te staene/
van sulker reco(n)vencien als hij te(n) selve(n) hee(re) van oestkercke w(er)t/
meynde te hebben(e) Dair mede de selve p(ro)cur(eur) meynde dat de vors(creven)/
yweyn te vroech op wa(r)e totter tijt dat geclaert soude sijn/
oft de sake hier soude wesen gekint want evenverre de vors(creven)/
yweyn sijn p(rese)nta(ci)[e] nyet aen en name zoe v(er)socht hij die
//
sake geremitteert te wordde(n) inde banc dair die begonne(n) was/
Wert gewijst biden he(re)n scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers/
waer de vors(creven) weyn de p(rese)ntacien des vors(creven) p(ro)cur(eur)s niet aen/
neme(n) en woude dat dan de hee(re) van oestkercke zijn recht voort/
volge(n) soude in sijn banc dair hij begonne(n) hadde In scampno/
xvii januar(ii) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer