SAL7368, Act: V°187.2 (404 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°187.2  
Act
Date: 1475-01-24

Transcription

2019-07-24 by Mi-Je Van Gils
Van allen alsulken questien en(de) gescillen alse e(n)nichsins sijn ende/
wesen moigen tusscen augustine coreken ter eender zijde(n) ende/
willem(me) sijne(n) brued(er) t(er) ande(re) om diverse eyssche en(de) gebreke die/
de selve augustijn totten vors(creven) zijne(n) brueder weert uutstaen(de)/
mach hebben totten daige toe van heden in e(n)nig(er) manie(re)n hebben/
hen de vors(creven) p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n ende/
vrintlike yffene(re)n Te wete(n) de vors(creven) augustijn in gerarde van/
baussele secretar(is) en(de) goirde hanckart en(de) de vors(creven) willem in/
arnold(us) kyp en(de) willem(me) lambrechts in sulker vueg(en) dat de/
vors(creven) segg(er)s infor(ma)cie van p(ar)tien gescille(n) neme(n) sele(n) ende/
aenhoi(re)n al tgene dat ter justificacien vand(en) saken behoe(re)n sal/
en(de) hue(r) eendrechtige uutsprake doen binne(n) xiiii nachten/
naistcomen(de) Ende oft p(ar)tien segg(ere)n gebrak(en) in die stat ande(re)/
te moig(en) neme(n) P(ro)mitt(entes) rat(um) Ende hier op hebbe(n) p(ar)tien/
in wed(er)sijde(n) verstelt ge(con)tinueert en(de) verlingt den dach van/
rechte [die] op morge(n) diene(n) soude inde(n) gevalle oft hier af/
duytsprake niet gesciet en ware cor(am) berghe vos ja(nuar)[ii] xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer