SAL7368, Act: V°187.5-R°188.1 (405 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°187.5-R°188.1  
Act
Date: 1475-01-26

Transcription

2019-07-30 by Mi-Je Van Gils
It(em) de vors(creven) jacop heeft geconsenteert openbairlic en(de) gewillecoert
//
dat de vors(creven) laureys zijn oudervader metten beleide dair mede hij/
geleit is uut machte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot den goeden/
des vors(creven) wile(n) seg(er)s sijns vad(er)s vand(er) daet xiiii[c] lxi viii daige/
in januar(io) onder holsbeke tallen tiden en(de) tallen uren alst hem/
gelieft sal moig(en) verhalen en(de) v(er)reycken mette(n) rechte alle/
alsulk(en) schout als hij den vors(creven) sijne(n) oudervader sculdich mach/
zijn het zij bebriefde schout oft ande(re) die hij verifice(re)n sal cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer