SAL7368, Act: V°189.2 (409 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°189.2  
Act
Date: 1475-01-27

Transcription

2019-07-30 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op heden dat(um)/
van desen voir ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)sone willem maes/
geheete(n) van wijtfliet ende heeft ge(con)stitueert claese puts sijne(n)/
behuwede(n) sone te wesen zijn meye(r) van alle(n) sine(n) goede(n) chijsen/
en(de) heerlich(eiden) te corbeke loeve(n)goel pelleberch libbeke campenhout/
en(de) elswair in brabant geleg(en) Ende heeft voirt gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit geg(even) meest(ere)n pet(ere)n midi pet(ere)n de hem/
claese de cocq(ue)real arnde brau al(ia)s vand(er) strate(n) hubertu(m) sijne(n)/
sone janne de beye(re) claese sijne(n) sone anthonise de beye(re) sone/
desselfs claes joh(ann)ese koekeback den vors(creven) claese puts janne/
van udekem en(de) willem(me) van leefdale aut alt(er)i Alle en(de) yegewelke/
zijn saken questien en(de) gescillen die hij tegewoirdichlic uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moig(en) alle sijn jairguld(en) sculde(n)/
opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede(en) beruerlic en(de) omberuerlic chijsen/
rinte(n) pachte(n) te verware(n) te mane(n) teyssce(n) optebue(re)n tontfang(en)/
in mel(iori) for(ma) te wynne(n) te verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
l(itte)ras sman(dan)di et p(ro)sequen(di) Cete(r)aq(ue) et q(uod) un(us) incep(er)it Promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo ja(nuar)[ii] xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer