SAL7368, Act: V°197.2 (422 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°197.2  
Act
Date: 1475-02-09

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem lambrechts als geleid totten goede(n) jannes wijlen/
vanden hove ter eender zijden en(de) jouffr(ouwe) katlijne horekens weduwe/
desselfs wijlen jans ter ande(re) hebben hue(re)n dach van rechte op/
heden dienen(de) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) inde banc uut/
gesedt tot van heden over acht daig(en) naistcomen(de) te mistide/
om tussce(n) de selve p(ar)tien alsdan te diene(n) gelijc hij op heden/
gedient soude hebben cor(am) scabinis in scampno febr(uarii) ix
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer