SAL7368, Act: V°199.2 (429 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-09-11 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan van udeke(m) als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) katheline(n) weduwe jor(ijs) wijlen/
van udeke(m) heeft verhuert jaddart le corbesier te bossuyt een hof/
houden(de) omtri(n)t drie dach(mael) paulo geleg(en) te bossuyt al mes tussce(n)/
de strate gaen(de) te florivael en(de) den goede(n) van florivael Te houde(n)/
en(de) te hebben van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen/
ja(r)en lang v(er)volgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) neghen/
mol(evaten) corens goet en(de) payabel der maten van loven(e) alle jaire/
sint andriesmisse apostels te betalen en(de) te loeven(en) te leveren/
der vors(creven) jouffr(ouwe) katheline(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de vors(creven) jaddart/
jairlix betalen sonder afslach van des vorscr(even) steet alsulken/
x mol(evaten) corens als jan de ruyt dair op heeft alsoe in tijts/
dat der vors(creven) jouffr(ouwe) dair bij gheen scade en gesciedde It(em) is/
vorweerde dat de vors(creven) jaddart de vors(creven) goede den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde sal houden wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflic te(n)/
mynste(n) gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) ende hij en sal opde/
vors(creven) goede gheen houdt moige(n) houwe(n) noch kerve(n) En(de) alle/
dese vorweerd(en) berghe vos febr(uarii) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer