SAL7368, Act: V°208.3 (447 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°208.3  
Act
Date: 1475-02-21

Transcription

2020-03-16 by Mi-Je Van Gils
It(em) h(er) jan collet prieste(r) sone laureys wijlen colet in p(rese)ncia renu(n)c(ians)/
heeft verhuert en(de) bekind dat hij verhuert heeft thiry le begghe/
sone bauduins le begghe de goede hier nae bescrev(en) inde(n) yerste(n)/
een stuc lants houden(de) omtrint een half boender en(de) een half/
dach(mael) geleg(en) inde p(ro)chie van geldenake ter plaetsen geheete(n) al/
cerex? lamberts clerc tusscen den goede(n) jans colet in deen zijde en(de)/
den goeden der ziecker aldair ende noch een half boend(er) lants geleg(en)/
a bombarde inde p(ro)chie vors(creven) tusscen den goeden her jacops van glymes/
ridders des jonghen en(de) den goeden der kinde(re)n jans van wavere/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte naistcomen(de)/
eenen t(er)mijn van ix ja(r)en lanc v(er)volgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n)/
om en(de) voe(r) vive halst(er) corens maten en(de) pacht van geldenake/
alle ja(r)e sint andriesmisse apostels te betalen ende te geldenake/
te leve(re)n alle ja(r)e den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] cor(am)/
roelants roelofs febr(uarii) xxi
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer